22-ES FEMINISTA PUNCI


Egy olyan szexista társadalomban, ahol a nőket inkubátorokká, a férfiakat szexcentrikus robotokká degradálják, senki sem vonhatja ki magát a szexizmus életünkre gyakorolt hatása alól. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a férfiak mindenképp rendelkeznek férfi kiváltságokkal ebben a patriarchális berendezkedésben, aminek működése egy egész társadalomra terjed ki. Valós problémáról van szó. A feministák megbélyegzéséről. Nő- és férfigyűlölet egyaránt jelen van a világon, de botorság kijelenteni, hogy – mondjuk — a feministák nősoviniszták. Ez nincs így. Az a feminista, aki az ellenkező nemet hibáztatja és gyűlöletre uszítja a feminizmussal szimpatizálókat, nem feminista, csupán egy ember, aki asszisztál egy romlott társadalom további zökkenőmentes működéséhez. Azt pedig még hozzátenném, hogy kár tagadni, hogy a pro-feminsita férfiaknak nincsenek ugyanúgy privilégiumai, mint nemük többi tagjának – ezt a kiváltságot a feminista célok, így a nők ügyének előremozdításában kamatoztathatnák.

Nem vagyok szakértője a témának. Mégis, úgy gondolom, fiatal nőként, feministaként, hogy fontos tisztázni a feminizmussal kapcsolatos félreértelmezéseket, mert van néhány elég aggasztó jelenség és megnyilvánulás, amik hátráltatják csak a nők helyzetének nemcsak világbeli, hanem itthoni javulását.

A feminizmus és a sztereotípiák

Röviden és tömören fogalmazva, a feminizmus a nők jogaiért küzdő mozgalom. Politikai eszme is egyben; a feminizmus koncepciója szerint a nő és férfi egyenlő mind társadalmilag, gazdaságilag és politikailag. Ez a definíció mindennek az alapja, a legfontosabb pont, amit megértve elkerülhetők a további félreértelmezések.

Egy feminista nem teljes értékű nő. Nem lehet az, mert feminista

„Egy nő, aki önmagát adja (tegyük fel, gyerekkorában barbizott, festi a körmét és ad magára – de mindez nem azt jelenti, hogy az egész nő egy rózsaszín csillámokban tündöklő vagina), az rossz példát mutat a társadalom számára, mely aztán ki fogja vetni magából – legalábbis a butusok táborának legmélyére száműzi őt, hogy a férfiak vágyainak kiszolgálója legyen hátralevő életére. Ahelyett, hogy mindenki elfogadná, hogy a nő az nő, a férfi az férfi, vannak nemi szerepek, de ugyanakkor mindenki él a saját szájíze szerint — anélkül, hogy mások őt degradálnák, lenéznék, megbélyegeznének. Nem korlátozhatjuk egyik nemet sem az önmegvalósításban.” – írtam egy régebbi bejegyzésemben.

A nők és férfiak fizetésbeli különbsége megoldatlan probléma

Tudat alatt (vagy éppen tudatosan) visszatartják a nőket a hatalomtól, a pénztől, társadalmunkban a férfi jelképezi az erőt, a sikert, az értéket. A nők ugyan vállalhatnak munkát, nevelhetnek mindeközben gyereket otthon, de egyenlőségről szó sincs – fizetés tekintetében meg pláne.

Nők = tárgyak

Elég csak kimozdulni az utcára. Fütyülnek utánunk. Felhúzzák a szoknyánkat a buszon. Az utcán biciklivel lassítanak mellénk érve, hogy alánk nyúljanak. A „van vér a pucájában” kifejezés jelenti a bátorságot. Benne van a köznyelvben.

Nem a nőket kell a szexuális zaklatás miatt hibáztatni, hanem azokat az embereket, akik elfogadottnak és természetesnek veszik, hogy bárkit bármilyen módon — lelkileg, fizikailag — bántalmazzon.

Tagadhatatlan, hogy tárgyiasítva és alárendelve vagyunk. Ezért van szükség, ezért van szükségem a feminizmusra. Nincs helyén az, hogy az egyik nem a másik fölé emelkedik, hatalma van a nőnek a férfi, a férfinak a nő felett.

Férfigyűlölet = feminizmus

Határozottan nem. A mozgalom lényege az egyenlőség. Azonban, pont a név miatt gyakran megesik, hogy rosszul értelmezik a feminizmus lényegét egyesek. Nem arról van szó, hogy csak és kizárólag a nőkre fókuszál az eszme. Megkockáztatnám, a férfiaknak épp úgy segít a feminizmus, mint a nőknek: mivel a feminizmus „kimondja”, hogy egyik nem sem jobb a másiknál, ezáltal leveszi a terhet a férfi válláról, hogy neki erősebbnek, hatalmasabbnak kell mutatnia magát; a katonadolog nem katonadolog, nincs anyámasszony katonája, a társadalmi elvárásokra fittyet lehet hányni – ugyan, elég körbenézni, mennyire illik a többségre a sztereotipizált férfias férfi leírása?

A feminizmus egy célkitűzésével egyet nem értés nem mentség a feministák elítélése alól

Mint minden ideológiánál, természetesen itt sem kell minden oldalt, pontot, célt vakon követni és támogatni. Pontosan ugyanaz a helyzet a feminizmussal, mint a vallással, spiritualizmussal vagy éppen a politikával. Ha valaki nem szeretne gyereket, akkor nem szeretne gyereket, ha valaki az abortusz mellett dönt, szíve joga, mindenki a saját szájíze szerint kell, hogy hozzon meg egy döntést, hiszen mindenkinek joga van a döntéshez. Jogom van azt tenni akár az életemmel, akár a testemmel, ami nekem örömet okoz, nem a szüleimnek, a barátaimnak vagy a páromnak – társadalomi, politikai, gazdasági, kulturális erőszaktól mentesen jogosultak vagyunk szabadon dönteni az életünk során felmerülő kérdésekről.

IMG_1027

SZÜKSÉGEM VAN A FEMINIZMUSRA! ATTÓL, MERT NŐ VAGYOK, NEM KÍVÁNKOZOM A POLITIKUSOK CSINOS MARIONETT BÁBUJA LENNI!

A feminizmus a mai „állapotánál” félreértettebb aligha lehetne. Hiszek valamiben, amiért én igenis harcolok, a véleményemet és a kimondott szavaimért való felelősséget teljes mértékben vállalom, mert nem, attól, mert nő vagyok, nem vagyok nyuszi – nem tudom, kinek milyen kép él a fejében a nőkről, a feminizmusról, az elvárt viselkedési formákról, nemi szerepekről. Szeretném úgy képviselni a véleményem (= az egyenlőséghez való jogban hiszek, abban, hogy egy emberi lényt a lába között lévő bármi alapján kategorizálni nem lehet).

Elutasítom a patriarchális dominanciát. Köszönöm, de én nem szándékozom a modern nőideálnak megfelelni. Nem érzem úgy, hogy igazi nő szeretnék lenni – már ha ez az igazi nőség azt takarja, hogy kizárólag egy férfi oldalán teljesedhetek ki igazán, az otthon melegében, a tradicionális női szerepek felvételével, fiatal anyaként, elnyomottként, megszégyenítettként, álmaim szétkaszabolásával. Igen, tudom, hol a helyem, és nem, az nem a konyhában van.

Van hangom, élnem kell hát vele, szabad akarattal rendelkező individuumként vagyok hajlandó csak élni. És ezért tenni is fogok olyan nőkért, akik velem ellentétben nem mernek kiállni saját jogaikért, nem merik kezükbe venni a gyeplőt, saját sorsukat.

Advertisements

11 Comments

Filed under TÁRSADALOM

11 responses to “22-ES FEMINISTA PUNCI

 1. Igaz és hiteles cikk, gratulálok! Bár minél többen így gondolkodnának, mint a cikkíró!

 2. Kinga

  Teljesen egyet értek veled. Én is pont ezért harcolok az életemben több kevesebb sikerrel sajnos eddig nem találtam sok hozzám hasonlóan gondolkodó nőt aki támogatna ebben a felfogásomban.

  • Nevezzenek csak naivnak, de én hiszem, hogy összefogással, észérvekkel, határozott fellépéssel, küzdelemmel sikerülhet felnyitni az emberek szemét, hogy valós problémával állunk szemben, ami ellen kötelességünk felszólalni és tenni.

 3. nagyon jó lett a cikk, egyetértek!
  nyáron volt egy ezzel kapcsolatos projekt a blahán, ott lett volna a helyed!:) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.394263117359139.1073741834.353122404806544&type=3

 4. illetve egy ezzel kapcsolatos beszélgetés, közös sütögetés is volt, bár azon sajnos én nem tudtam ott lenni
  pina projekt: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.398586173593500.1073741835.353122404806544&type=3

 5. Kapcsolódó téma – Magyarországon is égetően aktuális: http://empiriamagazin.com/jelenido/Hum%C3%A1n%20Inkub%C3%A1tor.htm

 6. Pingback: 22-es feminista punci - Jack Mortmain Official Website

 7. Pingback: Szüzek: a rosszhírűek tábora - Jack Mortmain Official Website

 8. B. Gábor

  “van vér a pucájában” A puca jelentése: ér, tehát semmi köze ahhoz, amire a szerző célzott vele!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s